O biblioteci

Biblioteka „Jožef Atila” u Kanjiži, osnovana je 1962. god. sa ciljem da prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje najraznovrsniji bibliotečki materijal na srpskom i mađarskom jeziku. Zajedno sa svojim ogrankom u Horgošu i sa knjižnim fondom od oko 50000 knjižnih jedinica i 40 naslova novina ili časopisa, nastoji da zadovolji različite potrebe svojih korisnika. U cilj unapređenja bibliotečke delatnosti sarađuje sa narodnim bibliotekama u okruženju, sa svojim matičnom bibliotekom, kao i sa bratskom bibliotekom iz Kiškunhalaša u Republici Mađarskoj.
Nakon dugog perioda selidba, u najčešće neadekvatne prostore, napokon 2005. god. biblioteka je smeštana u potpuno novu, namenski sagrađenu zgradu, a oko dve hiljade njenih aktivnih članova ima mogućnost slobodnog pristupa knjižnom fondu koji se tokom kalendarske godine obogati na približno 1000 novih naslova.
Naravno, njena aktivnost nije usmerena samo na prikupljanje i pozajmljivanje bibliotečkog materijala. Svake godine biblioteka organizuje mnogobrojne programe namenjenje širokoj čitalačkoj publici.
Od 1992. godine, tokom zimskog raspusta za učenike osnovnih škola, biblioteka organizuje pedagoško animatorske akcije, tzv. “Zimski program”. S proleća učenici pokazuju svoje recitatorsko umeće, a u prvim danima juna meseca mali predškolci su takmiče u pričanju priča. Za vreme letnjeg raspusta svi zainteresovani učenici osnovnih škola na teritorija opštine mogu učestvovati u akciji “Čitalački dnevnik”. Posebno ističemo bibliotečke časove informativnog tipa koji za krajnji cilj imaju obrazovanje mladih korisnika biblioteke.
Odrasli članovi biblioteke, kao i svi zainteresovani mogu prisustvovati mnogobrojnim promocijama knjiga, predavanjima, izložbama ili tribinama koje biblioteka organizuje.
Već decenijama Biblioteka “Jožef Atila” je i organizator ili suorganizator Međunarodne kolonije književnika, koja se svakog septembra održava u Kanjiži.