Dokumenti

Odluka o osnivanju Biblioteke
Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Biblioteke „Jožef Atila” Kanjiža
Pravilnik o radu Biblioteke
Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o radu Biblioteke „Jožef Atila” Kanjiža
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
Pravilnik o postupku javne nabavke unutar Bilioteke „Jožef Atila“ Kanjiža
Prečišćeni statut
Odluka o izmenama i dopunama statuta Biblioteke „Jožef Atila“ Kanjiža (14.12.2020.)
Odluka o izmenama i dopunama statuta Biblioteke „Jožef Atila“ Kanjiža (14.03.2022.)
Poslovnik upravnog odbora Biblioteke
Poslovnik nadzorni odbor Biblioteke

Izveštaj o radu

Izveštaj o radu biblioteke za 2013. god.
Izveštaj o radu biblioteke za 2014. god.
Izveštaj o radu biblioteke za 2015. god.
Izvestaj o radu biblioteke za 2016. god.
Izvestaj o radu biblioteke za 2017. god.
Izvestaj o radu biblioteke za 2018. god.
Izveštaj o radu biblioteke za 2019. god.
Izveštaj o radu biblioteke za 2020. god.
Izveštaj o radu biblioteke za 2021. god.

Program rada

Program rada biblioteke za 2014. god.
Program rada biblioteke za 2015. god.

Program rada biblioteke za 2016. god.
Program rada biblioteke za 2017. god.
Program rada biblioteke za 2018. god.
Program rada biblioteke za 2019. god.
Program rada biblioteke za 2020. god.
Program rada biblioteke za 2021. god.
Program rada biblioteke za 2022. god.

Finansijski izveštaj (2018. i 2019.)
Finansijski izveštaj (2019. i 2020.)
Finansijski izveštaj (2021.)

Dokumenti iz procedure izbora direktora

 

Javni konkurs za izbor direktora Biblioteka „Jožef Atila“  Kanjiža
Prijava – kandidat
Izvod iz zapisnika upravnog odbora
Rešenje o imenovanju direktora Biblioteke „Jožef Atila“ Kanjiža